ΥΠΕΣ: Εγκρίθηκε η πρόσληψη 853 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» των ΟΤΑ Α’ Βαθμού (ΚΥΑ)

Αθλητισμός Υπουργεία
Μοιραστείτε το:

ΚΥΑ: «Έγκριση Κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’

Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-24».

———————

 Με ΚΥΑ, που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Παιδείας, Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών,  εγκρίθηκε η κατανομή και πλήρωση οκτακοσίων πενήντα τριών (853) θέσεων (πρόσληψη) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2023-24, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται, στους δήμους σύμφωνα με τις ανάγκες τους…

Με την απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 4.785.488,72 € κατ’ανώτατο όριο, σε βάρος των οικείων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που ορίζονται στο διατακτικό, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων…

Για να δείτε την ΚΥΑ κάντε κλικ εδώ…       

Μοιραστείτε το:
Tagged