Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμο 250.000 ευρώ στην Alpha Bank για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη

Διοικητικό πρόστιμο, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ, επισβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου. Διαπιστώθηκε επιβάρυνση συγκεκριμένου δανειολήπτη με έξοδα εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης. Συγκεκριμένα, μετά από εξέταση σχετικής καταγγελίας στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, διαπιστώθηκε επιβάρυνση συγκεκριμένου δανειολήπτη με έξοδα εξέτασης αιτήματος […]

Περισσότερα