Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη: Από τις 22/4 έως και 1/52024 οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «Κάλυψη»

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κάλυψη» μπορούν να υποβάλλουν άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι […]

Περισσότερα