Περιστέρι: Το βασίλειο της αδέσποτης Γάτας – 49.634,72 ευρώ γι’αυτές με απευθείας ανάθεση από τον κο Τ.Θεοδωράκο…

Το Περιστέρι Αττικής, η πόλη των θαυμάτων  του επί 20ετεία δημάρχου κου Παχατουρίδη, φαίνεται από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι είναι το βασίλειο της «αδέσποτης γάτας»… Πιθανόν γι’αυτό αναλογιζόμενος της ευθύνες του ο αντιδήμαρχος κος Τάσος Θεοδωράκος, διέθεσε για το 2023 το ποσό των 49.634,72 ευρώ με απευθείας ανάθεση σε δύο ιδιώτες, για  την υγειονομική φροντίδα […]

Περισσότερα