Δήμος Ιωαννιτών: Συμμετοχή στο έργο Streets for Citizens

Στο έργο με ακρωνύμιο Streets for Citizens του Προγράμματος Interreg Euro-MED, συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών. Το έργο  που ξεκίνησε την 01/01/2024  θα  διαρκέσει 33 μήνες. Συμμετέχουν 10 εταίροι και συντονιστής είναι ο φορέας “The Public Service Company JS Ptui”. Αντικείμενο του, είναι η υιοθέτηση πρακτικών «τακτικής πολεοδομίας», (tactical urbanism), μέσω καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη […]

Περισσότερα