Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός έργου «Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ», αξίας 806.370,97 €

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός  έργου « Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ» Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ”», εκτιμώμενης αξίας 806.370,97 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα […]

Περισσότερα