13ο ΓΕΛ Περιστερίου: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus στην Ιταλία – Η αποστολή

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα 14 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών του σχολείου μας στην πόλη Morbegno της βόρειας Ιταλίας την περίοδο 05-12/04/2024. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με κωδικό έγκρισης 2023-1-EL01-KA122-SCH-000129204 και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). […]

Περισσότερα