Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών: Διαγωνισμός για την Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών, για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) —————— Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς  Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. […]

Περισσότερα