Δήμος Περιστερίου: Ανακατανομή και μεταφορά αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου ΟΠΑΑΠΔΠ

Με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια στις 10 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Περιστερίου, προχώρησε στην ανακατανομή και μεταφορά  των αρμοδιοτήτων του μέχρι 31.12.2023 Νομικού Προσώπου του Δήμου «ΟΠΑΑΠ», στους καθ’ύλη τομείς, αυτοτελή Γραφεία και Διευθύνσεις της διοικητικής πυραμίδας του Δήμου  ως εξής:

Περισσότερα