Ελλάδα: Στην συμμαχία οργανισμών Res Alliance από μεσογειακές χώρες απέναντι στην κλιματική κρίση

Τις δυνάμεις τους ενώνουν 15 οργανισμοί κυρίως από μεσογειακές χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, για τη δημιουργία ενός δικτύου γνώσεων με στόχο την ανθεκτικότητα της γεωργίας και της δασοπονίας στην κλιματική κρίση. Το δίκτυο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο Res Alliance που υλοποιείται με τη σύμπραξη οργανισμών από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Τυνησία, […]

Περισσότερα