Κοινωνικά δίκτυα και Μέσα Δικτύωσης vs Ψυχική Υγεία

Μέσα Δικτύωσης vs Ψυχική Υγεία Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία. Επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει τόσο διαδεδομένα στην εποχή μας, είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι το Facebook, το Twitter και τα συναφή τους είναι μόλις λίγων δεκαετιών. Οι επιπτώσεις του υπερβολικού χρόνου που περνάμε σε αυτούς τους […]

Περισσότερα