Ιάπωνες ταξιδιώτες και Ελλάδα: Χαρακτηριστικά της Αγοράς – Πρωτογενής ποιοτική έρευνα για την Ιαπωνία. Έκθεση (μελέτη) αποτελεσμάτων

Η Ιαπωνία αποτελεί μία δυναμική αγορά εξερχόμενου τουρισμού που επιδεικνύει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2024 σε έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας, η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε έρευνα, (πρωτογενή και δευτερογενή) με θέμα τα χαρακτηριστικά της Ιαπωνικής αγοράς. Η μελέτη αναδεικνύει: το προφίλ της αγοράς βάσει πρόσφατων […]

Περισσότερα