Περιφέρεια Αττικής: Ανάθεση Εκπόνησης μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων (έτη 2022-2024) – Διαγωνισμός

Εκπόνηση μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων (έτη 2022-2024) Στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΕΤΗ 2022-2024)» προϋπολογισμού: 600.000,00  € (πλέον  Φ.Π.Α.) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) 000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 400,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 139,13 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ […]

Περισσότερα