Τεκμήρια διαβίωσης: Αναμόρφωση και Οριζόντια μείωση έως 30% έως και από το 2025

Σημαντικές αλλαγές έρχονται άμεσα στον τρόπο φορολόγησης των πολιτών με τεκμαρτό τρόπο. Όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, η αναμόρφωση από μηδενική βάση των τεκμηρίων διαβίωσης και παράλληλα η οριζόντια μείωσή τους κατά 30% από το 2025. Η παραπάνω εξέλιξη έρχεται να συμπληρώσει τη φορολογική παρέμβαση που έχει […]

Περισσότερα