Σε λειτουργία το «e-Peitharxika»: Πως θα γίνεται η καταχώριση στοιχείων των πειθαρχικών υποθέσεων δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων (εγκύκλιος)

Δημοσιεύθηκε στο διαύγεια η Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την Έναρξη της καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους  αρμοδίους, τους δικαιούχους πρόσβασης στην εφαρμογή και τις ευθύνες  όσων  δεν τηρούν τα προβλεπόμενα… Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής για  […]

Περισσότερα