Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (ανακοίνωση)

Ο δήμος  Μαραθώνα, κος Στέργιος Τσίρκας, με ανακοίνωσή του, σήμερα 1 Φεβρουαρίου, γνωστοποίησε  ότι ο δήμος προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη δημάρχου, απόφοιτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημοτική Επιτροπή που […]

Περισσότερα