ΥΠΕΣ: Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιό του προχώρησε στην «Ενεργοποίηση του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62)». Με τη  ίδια εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες  για  τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και την Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, όσων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα θέλουν να εγγραφούν. Το ΥΠΕΣ, ακόμη προχώρησε στην έκδοση Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για […]

Περισσότερα