Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 163/24.01.2023 Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ 2021-2027, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης προβαίνει σε διενέργεια επαναληπτικής δημόσιας διαβούλευσης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη […]

Περισσότερα