Θήβα: Αποκτά διαδρομή πολιτισμού και αναψυχής με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»

Εντάχθηκε στο ΕΠ  από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο: «Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου» με κωδικό ΟΠΣ:6001865 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» συνολικής δημόσιας δαπάνης ποσού 1.967.800,00 € εκ των οποίων το ποσό των […]

Περισσότερα