Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός καταπολέμησης του «δάκου ελιάς» στην Δυτική Αττική, αξίας 144.894,00€ με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έτους 2024 ——————— Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 337/2024 (9ΘΧ37Λ7-ΝΛΕ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών […]

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός καταπολέμησης του «δάκου ελιάς» στην Ανατολική Αττική, αξίας 368.726,40€ με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2024-2025 —————- H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάθεση […]

Περισσότερα