Δήμος Αχαρνών: 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την ενημέρωση των πολιτών (αποφάσεις)

Η διοίκηση του Δήμου Αχαρνών αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει  στους  δήμους της χώρα το πρόγραμμα του ΥΠΕΣ «Αντώνης Τρίτσης», υλοποιεί «Δράση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών» για τα πεπραγμένα της, συνολικού ύψους προϋπολογισμού  120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Η υλοποίηση της σχετικής δράσης πραγματοποιείται μέσω Διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα αποτελέσματα και την […]

Περισσότερα