Διαγωνισμός Δημοπράτησης Έργου: “Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών” Περιφέρειας Αττικής

Δημοπράτηση Έργου: “Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών”. Τελική ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 2 Φεβρουαρίου, 2024, Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 8/2/2024, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. ——————- Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό […]

Περισσότερα