Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Διαγωνισμός αξίας 99.997,26 για το Πρόγραμμα Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το 2024

O Αντιδήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το 2024 στο δήμο. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.642,95 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 19.354,31 εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 99.997,26 €. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/ 03/ 2024 […]

Περισσότερα