Δήμος Διονύσου: Βιοκληματική Ανάπλαση κοινόχρηστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς – Προϋπολογισμός έργου: 5.564.586,80 ευρώ

Ο Δήμος Διονύσου,  προκήρυξε στις 6/11/2023 διαγωνισμό για το έργο «Βιοκληματική Ανάπλαση κοινόχρηστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς» με  προϋπολογισμό 5.564.586,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ… Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους  η 15/12/2023 και ώρα 10:00 πμ. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή των Έργων βιοκληματικής ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων της […]

Περισσότερα