Δήμος Παλλήνης: Νέου τύπου πεζοδρόμια στον Γέρακα, της εγκατάλειψης, «αυτοκαλλιεργούμενα»… και με τα αντιπυρικά μέτρα στον αέρα…!!

Δημοτική αρχή και  υπηρεσίες Πρασίνου και Καθαριότητας  αγνοούν την κατάσταση «ποιώντας την νήσσα»… Δεν βλε΄πουν ή κάνουν ότι δεν βλέπουν… Η αντιπυρική περίοδος για όλη τη χώρα ξεκίνησε, με το αρμόδιο Υπουργείο, τις Περιφέρειες και τους Δήμους να έχουν αποδυθεί σε  ένα μαραθώνιο ενημέρωσης πολιτών, δημοτών και  υπηρεσιακών παραγόντων για τους κινδύνους από   τους χορταριασμένους […]

Περισσότερα