Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων Συμβούλων Περιφέρειας Αττικής – Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση  του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου Χαρδαλιά για την «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε […]

Περισσότερα