Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης: Οι Αντιδήμαρχοι της διοίκησης Εμ. Μενεγάκη, η Δημοτική Επιτροπή και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου…

Με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο διαύγεια στις 9 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Κρήτης Εμμανουήλ Μενεγάκης όρισε οκτώ (8) δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, ως αντιδημάρχους,  τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους, ως εντεταλμένους  Συμβούλους και καθόρισε τις αρμοδιότητες που αυτοί θα ασκούν κατά την διάρκεια της Θητείας τους. Οι αλλαγές στην διοικητική δομή της διοίκησης […]

Περισσότερα