Τα κατάφεραν: Ο κος Τέλης Κωνσταντόπουλος έγινε Ειδικός Σύμβουλος του Ανδρέα Παχατουρίδη και ο τελευταίος τον κράτησε κοντά του…

Τελικά και οι δύο, -ο Δήμαρχος της Πόλης του Περιστερίου κος Ανδρέας Παχατουρίδης και ο κος Αριστοτέλης (Τέλης) Κωνσταντόπουλος διαχρονικό στέλεχος της      ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας) Περιστερίου και αν. Προϊστάμενός της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου  του 2022, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε-, τα κατάφεραν να παραμείνουν κοντά και σε οργανική σχέση μεταξύ τους… Ο πρώτος, δημοσίευσε την  ανάγκη […]

Περισσότερα