Δυτικό Μέτωπο: Απόφαση σκάνδαλο για τον Αποτεφρωτήρα επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) στη Φυλή!

Στις 28/12/2023 εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης – ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Θερμική Επεξεργασία (Αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά, στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής», η οποία  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα aepo.ypeka.gr στις 5/1/2024. Πριν από την έκδοση αυτής της απόφασης υπήρξε μια επίμονη προσπάθεια να παραταθεί η λειτουργία […]

Περισσότερα