Δήμος ΒΒΒ: Εταιρία αναλαμβάνει την συλλογή και διακομιδή απορριμμάτων έναντι αμοιβής 1.819.328,00 ευρώ

Με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αναθέτει σε ιδιωτική εταιρία την συλλογή και διακομιδή  των απορριμμάτων για το 2024, με συνολική αμοιβή 1.819.328,00 ευρώ με ενσωματωμένο ΦΠΑ 24%, Η ανάθεση  έγινε  μέσω του διαγωνισμού «Αποδοχή ανεπεξέργαστων στέρεων αποβλήτων, υπολείμματος μπλε κάδου, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων», που ο δήμος είχε προκηρύξει […]

Περισσότερα