Δήμος Περάματος: το «Έργο Οδοποιίας, Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων» στην Περιοχή «Άνω Πέραμα» λίγο πριν την έναρξη κατασκευής του…

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 1η Μαρτίου και αναμένεται  η απόφαση  της Επιτροπής του Διαγωνισμού για  τα  αποτελέσματα  της πρώτης φάσης (αξιολόγηση  τεχνικών προσφορών), προκειμένου η Δημοτική Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία  πραγμάτωσης της δεύτερης φάσης του (άνοιγμα οικονομικών, προσφορών).   Η συνολική παρέμβαση θα πρέπει να αποφέρει μία λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση για […]

Περισσότερα