Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός «Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής παλαιού οικισμού Αχαρνών και …», αξίας 22.580.645,17 Ευρώ

Περιφέρεια Αττικής: Έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής παλαιού οικισμού Αχαρνών και κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης» ———————– Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 22.580.645,17 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).  Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου […]

Περισσότερα