Άσκηση δράσεων πολιτικής προστασίας αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Αττικής

Άσκηση πεδίου, για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, συνδιοργανώνουν ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας που πραγματοποιεί για την αντιπυρική περίοδο, αλλά και για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών, με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. […]

Περισσότερα