Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους ιδιοκτήτες ταξί να τα αντικαταστήσουν με Ε.Δ.Χ. έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων – Σε ποιες περιοχές μπορούν

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί  τους ιδιοκτήτες ταξί, σε περιοχές αρμοδιότητάς ρης, να  τα αντικαταστήσουν με Ε.Δ.Χ. έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, εφόσον το επιθυμούν. Με την ανακοίνωσή της ορίζονται οι έδρες  (περιοχές) των  Ταξί που μπορούν να αντικατασταθούν, ο αριθμός τους, οι διαδικασίες και η καταληκτική ημερομηνία  που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση […]

Περισσότερα