Δήμος Ηρακλείου: Ξεκίνησε από την ΔΕΥΑ Ηρακλείου η τοποθέτηση 47.000 ψηφιακών υδρομέτρων στο δίκτυο της πόλης

Ξεκίνησε από την ΔΕΥΑ Ηρακλείου η αντικατάσταση των παλιών υδρομέτρων με νέας τεχνολογίας, τα οποία θα καταγράφουν την κατανάλωση του νερού ψηφιακά. Στόχος είναι η διαφύλαξη του υδατικού πόρου, η μείωση του μη τιμολογούμενου νερού και ο εντοπισμός διαρροών που μέχρι τώρα επιβάρυναν τους καταναλωτές. Συνολικά προβλέπεται η τοποθέτηση 47.000 χιλιάδων νέων υδρομέτρων υψηλής ακρίβειας […]

Περισσότερα