Δήμος Στυλίδας: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους

Με αποφάσεις του δημάρχου  Στυλίδας κου Ιωάννη Αποστόλου, ορίσθηκαν α) οι 4 έμμισθοι αντιδήμαρχοι και καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές τους, β) ο άμισθος αντιδήμαρχος και  του καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές του και γ) οι εννέα (9) Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με ταυτόχρονο καθορισμό των τομέων ευθύνης τους και των αρμοδιοτήτων τους… Ι. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους […]

Περισσότερα