Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Ορισμός Aντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων για 2024 (αποφάσεις δημάρχου)

Με δύο αποφάσεις του, που δημοσιεύθηκαν στο Διαύγεια του Δήμου, ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κος Γιάννης Κωνσταντάτος,  όρισε   τους εννέα (9) Αντιδημάρχους της διοίκησής του για  την περίοδο 1.1.2024  έως 31.12.2024 και ένδεκα (11) Εντεταλμένους Συμβούλους, κατανέμοντας σε όλους και  τις σχετικές αρμοδιότητες  εποπτείας τομέων του δήμου και υπογραφής σχετικών διοικητικών και διαχειριστικών πράξεων… (για […]

Περισσότερα

Γιάννης Κωνσταντάτος: Νέα θητεία, νέοι στόχοι! – Οι θέσεις ευθύνης της νέας Διοίκησης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024 – 2028

Μια Διοίκηση σύγχρονη, γρήγορη, χρήσιμη, λειτουργική και προπάντων, αποτελεσματική εξασφαλίζει για τους δημότες, η νέα πολιτική στρατηγική που θα ακολουθήσει για τη νέα δημοτική θητεία ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος και η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2024, οπότε και αναλαμβάνει η νέα Δημοτική Αρχή τα καθήκοντά της. Οι επίσημες ανακοινώσεις έγιναν […]

Περισσότερα