Δήμος Αγίας Παρασκευής: Οι Αντιδήμαρχοι της διοίκησης Ι.Μυλωνάκη, η Δημοτική Επιτροπή και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου…

Με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο διαύγεια στις 3 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής  όρισε τους ποιο κάτω αναφερόμενους  δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, ως αντιδημάρχους και καθόρισε τις αρμοδιότητες που αυτοί θα ασκούν κατά την διάρκεια της Θητείας τους. Οι αλλαγές στην διοικητική δομή της διοίκησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ολοκληρώθηκαν  στις 4 Ιανουαρίου […]

Περισσότερα