Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το έργο Αθηναϊκή Ριβιέρα 1. Αστικός περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας) προϋπολογισμού 23.721.200,00 ευρώ (διακήρυξη)

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «Υποέργο 3: Αθηναϊκή Ριβιέρα 1. Αστικός περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)» με συνολικό προϋπολογισμό €19.130.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €23.721.200,00). Πρόκειται για Ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για […]

Περισσότερα