ΥπΟικ. Χρ. Σταϊκούρας: Η ΕΤΕπ στηρίζει τις επενδύσεις ψηφιοποίησης του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα

Η Ελλάδα θα λάβει υποστήριξη 125 εκατ. ευρώ. Η πρώτη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα οπουδήποτε στην Ευρώπη μέσω ενός εξειδικευμένου και στοχευμένου προγράμματος Η νέα χρηματοδότηση θα βοηθήσει στην αξιοποίηση οικονομικών οφελών, στην περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων στην πληροφορική και στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για πολίτες […]

Περισσότερα