ΕΚΤ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών ΜμΕ είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το 17% να το αναφέρει σαν το πιο σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΚΤ (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2018) για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Η Ιταλία με 9% εμφανίζει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο μικρομεσαίων που αναφέρουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ως το […]

Περισσότερα