Χρ. Σταϊκούρας: 1 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση διέθεσε πόρους προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών που επλήγησαν από τον «Ιανό» για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα. Και, φυσικά, αυτή η αρωγή συνεχίζεται, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και των επιπτώσεων από τη θεομηνία. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνέχεια συνεργασίας του Υπουργού Οικονομικών, […]

Περισσότερα