Αγαπητέ κύριε Ηλία Στ@μ@τ… ναι εσύ που διαβιείς ως πρώην πλέον διευθυντικό στέλεχος του Δήμου Περιστερίου…

Ανοικτό γράμμα προς τον κύριο Ηλία Στ@μ@τ@π@υλο, πρώην πλέον διευθυντικό στέλεχος του Δήμου Περιστερίου και κατ’ εντολή  Προέδρου Συλλογικού Οργάνου της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής… γι όσα είχε ως υποχρέωση  από το νόμο να λειτουργήσει απαντώντας σε αίτημα πολίτη… Αγαπητέ κύριε Ηλία μας, θα μας συγχωρέσετε για όσα, προασπιζόμενοι τα δικαιώματά μας, πρόκειται να προβούμε  τις […]

Περισσότερα