Νόμιμη η υλοτόμηση μη δασικών Εκτάσεων εκτός Οικισμών – Όροι και προϋποθέσεις (εγκύκλιος)

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Αμυρά, καθορίζονται οι όροι υλοτόμησης και καθαρισμού μη δασικών εκτάσεων  που βρίσκονται εκτός οικισμών, υπό την προϋπόθεση  ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα τηρήσουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος: «Εξαιτίας σημαντικών γεγονότων τα οποία έλαβαν χώρα υπό μορφή φυσικών καταστροφών, συναρτώμενα με […]

Περισσότερα