Καταργούνται, συγχωνεύονται, υποβιβάζονται 112 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία (Πίνακες & ΚΥΑ)

ΚΥΑ: «Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» είναι το αντικείμενο Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2813/13.7.20). Με αυτήν: καταργούνται 26 Σχολικές Μονάδες, συγχωνεύονται 33 Σχολικές Μονάδες, υποβιβάζονται 53 Σχολικές Μονάδες. Στο σώμα της ΚΥΑ και συγκεκριμένα στο σημείο 27 αυτής (σελ. […]

Περισσότερα