Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πρόσκληση των αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2005 για τη σύνταξη των Στρατολογικών Πινάκων

Καλούνται οι άρρενες ή οι γονείς τους που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάση 2026) και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας να προσέλθουν στο Δημοτολόγιο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ: 213.2019.310, το αργότερο έως την 19 Μαρτίου 2021, προκειμένου να δηλώσουν γραπτώς στο ειδικό έντυπο που θα τους […]

Περισσότερα