Περιστέρι: Σύνταξη Στρατολογικού Πίνακα Στρατευσίμων της κλάσης 2025 (αγόρια που γεννήθηκαν το 2004)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 «Περί Μητρώων Αρρένων» και στην υποχρέωση σύνταξης του Στρατολογικού Πίνακα Στρατευσίμων της κλάσης 2025 στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004 και είναι γραμμένα στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Περιστερίου καλούνται τα  αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004 και είναι γραμμένα […]

Περισσότερα