Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Οι υποχρεώσεις των Δήμων για την τοποθέτηση και διαχείρισή τους

Σε συνέχεια του ν.4710/2020 σχετικά με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τεχνικές οδηγίες για τα “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων” (Σ.Φ.Η.Ο.), την οποία το Υπουργείο ήδη απέστειλε στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ.  Η Απόφαση ορίζει τις λεπτομέρειες για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Δήμοι. Όπως αναφέρεται στο […]

Περισσότερα