Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Καινοτόμες Κοινωνικές Δράσεις για την Σχολική Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας

Σημαντικές κοινωνικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από τον δήμο Αγίας Βαρβάρας, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας, διευρύνοντας και ενισχύοντας το υπάρχον δίκτυο των πολύχρονων κοινωνικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η παροχή της μέγιστης κοινωνικής φροντίδας. Ειδικότερα προβλέπονται: Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και δυσκολιών στη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εξειδικευμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας με […]

Περισσότερα