Ελλάδα: Συστήματα μαζικών υποκλοπών και παρακολουθήσεων σε «μυστική» αποστολή…

Συνήθως, κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, όταν προβαίνουν σε τέτοιου είδους αγορές συστημάτων υποκλοπών και παρακολουθήσεων, κρύπτονται κάτω από τον μανδύα του απορρήτου. Ωστόσο, το «σκάνδαλο Pegasus» που αποκαλύφθηκε πέρυσι έδειξε ότι το λογισμικό αυτό που «φυτεύεται» στα τηλέφωνα εξ αποστάσεως, προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλο θόρυβο, αλλά και σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τη δυνατότητα της μαζικής παρακολούθησης […]

Περισσότερα